Английски и Немски


Обикновена поръчка (за следващия работен ден)Бърза поръчка (24 часа)Бавна поръчка (за 3 дни)
Типови документи:
общински бланкови документи, дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.
9,99 лв.13,29 лв.7,51 лв.
Специализирани документи:
медицински текстове – епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и други подобни документи.
13,29 лв.17,68 лв.9,99 лв.
Специфични документи:
технически, икономически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация, научни статии, изследвания.
17,68 лв.23,51 лв.13,29 лв.